رضایت نامه اردوگاه شهید رجایی برای دانش آموزان برتر
اردوی اردوگاه شهید رجایی در راستای نظام تشویق دانش آموزان برتر هر ماه در پایه های چهارم، پنجم و ششم/ چهارشنبه 94/10/16

رضایت نامه بازدید از کاخ گلستان
بازدید از کاخ گلستان ویژه ی پایه های سوم تا ششم دبستان در تاریخ دوم اسفند 1393
 

رضایت نامه اردوی استانی یزد مقطع متوسطه 1
اردوی فرهنگی تفریحی استان یزد در تاریخ 8 الی 12 اسفند ماه ویژه مقطع متوسطه 1 برگزار می شود.

رضایت نامه اردوی تشویقی A+ مقطع متوسطه 1
اردوی تشویقی طبیعت گردی آهار، حائزین رتبه A+ مقطع متوسطه 1 در امتحانات ترم اول / چهارشنبه 15 بهمن ماه 1393

رضایت نامه اردوی "کلبه بازی" در مجموعه ورزشی شهید چمران
اردوی تفریحی مجموعه ورزشی شهید چمران و استفاده از وسایل کلبه بازی و خنده، ویژه ی پایه های اول تا چهارم دبستان در تاریخ 7 بهمن ماه 1393

رضایت نامه همایش هوای پاک
همایش هوای پاک در فرهنگسرای نیاوران در روز 29 دی ماه برگزار خواهد شد.
این برنامه ویژه ی دانش آموزان پیش دبستانی تا سوم دبستان می باشد.

اردوی تشویقی استخر و فوتبال
پیرو نظام تشویقی دانش آموزان، اردوی تشویقی پایه های پنجم و ششم دبستان در آذر 1393 در روز چهارشنبه 10 دی در محل مجموعه شهید رجایی برگزار می شود.

بازدید از موزه ایران باستان
برنامه ی بازدیدی از موزه ی ایران باستان در تاریخ 13 دی ماه 1393 ویژه ی پایه چهارم دبستان

جلسه انجمن اولیاء و مربیان مقطع دبستان
جلسه انجمن اولیاء و مربیان مقطع دبستان در تاریخ 9 دی ماه 1393 برگزار خواهد شد.

جلسه انجمن اولیاء و مربیان مقطع متوسطه 1
جلسه انجمن اولیاء و مربیان مقطع متوسطه 1 در تاریخ 10 دی ماه 1393 برگزار خواهد شد.